Krzysztof Ciuksa

sztab szkoleniowy

Rola Asystent trenera

Wiek