Akcjonariusze

Podstawowe informacje

Kapitał zakładowy Spółki Zagłębie Lubin  S.A. wynosi 161.724. 000 zł i dzieli się na 161.724 akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Akcjonariuszem jest Spółka KGHM Polska Miedź S.A.- 100% udziałów

ZAGŁĘBIE LUBIN S.A.

ul. M. Skłodowskiej Curie 98
59-301 Lubin / Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 161.724.000 zł
Kapitał wpłacony: 161.724.000 zł

Nr KRS 0000083600
NIP: 692-20-63-609

Dematerializacja akcji

Statut