Oświadczenie Zarządu Zagłębia Lubin S.A. w sprawie wydarzeń w bursie akademii 23 lis

Oświadczenie Zarządu Zagłębia Lubin S.A. w sprawie wydarzeń w bursie akademii

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat wydarzeń, do których doszło w bursie akademii Zagłębia Lubin, prezentujemy oświadczenie Prezesa Zarządu Klubu w tej sprawie.

23 lis 2018 10:54

Fot. Tomasz Folta
Autor Zagłębie Lubin S.A.

Udostępnij

Akademia

"Od wielu lat kształcimy grono fantastycznych zawodników, które tworzy świetna i zaangażowana młodzież. Szczególną wagę przykładamy do wpajania zawodnikom wartości wyznawanych przez klub. Tym bardziej zdarzenia, jakie miały miejsce w bursie są dla nas niedopuszczalne i są przez nas z całą stanowczością piętnowane. Nie były to wygłupy młodych ludzi, a zachowania przestępcze. Nie mamy tolerancji dla tego typu zdarzeń. Zawiadomiliśmy prokuraturę, która prowadzi postępowania w tej sprawie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałych zdarzeniach rozpoczęliśmy również wyjaśnianie sprawy we własnym zakresie. Liczymy na surowe ukaranie sprawcy tego procederu.

Z powodu niedopełnienia obowiązków służbowych z klubu został zwolniony dyrektor bursy, natomiast na sztab szkoleniowy oraz wychowawców zostały nałożone kary.

Zawodnik, który dopuścił się tego skandalicznego zachowania, został przez nas dyscyplinarnie wydalony z akademii bez możliwości powrotu. Nie ma miejsca w naszych szeregach dla takich osób. Trzech zawodników, którzy wiedzieli, że sytuacja taka miała miejsce, zostało zawieszonych, nałożono także oficjalne nagany na całą drużynę Zagłębia do lat 15. Każdy, kto będzie dopuszczał się niewłaściwych działań w naszej bursie, będzie ponosił surowe konsekwencje.

Drużyna do lat 15 będzie działać społecznie na rzecz akademii piłkarskiej oraz będzie brać udział w akcjach charytatywnych i służących lokalnej społeczności. Władze klubu postanowiły, że wszystkie grupy akademii zostaną profilaktycznie włączone w akcję „Szkoła bez przemocy”. W bursie akademii zostanie także wzmocniony monitoring.

Zaoferowaliśmy pomoc psychologiczną poszkodowanemu oraz jego rodzicom. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Mogą liczyć na wszelką pomoc z naszej strony.

Jest nam bardzo przykro, że sytuacja miała miejsce w naszej bursie i jeszcze raz podkreślę, nie ma naszej tolerancji dla takich zachowań.”

Mateusz Dróżdż
Prezes Zarządu Zagłębia Lubin S.A.