Przyjdź na 3 ostatnie mecze „Miedziowych” w Lubinie i weź udział w kolacji z piłkarzem! 18 lis

Przyjdź na 3 ostatnie mecze „Miedziowych” w Lubinie i weź udział w kolacji z piłkarzem!

Zastanawiasz się, jakim człowiekiem poza boiskiem jest Twój ulubiony zawodnik naszego zespołu? Teraz masz okazję to sprawdzić! Wystarczy tylko, że weźmiesz udział w naszej zabawie, a swoją kreatywnością przekonasz nas, że to właśnie Tobie należy się wygrana.

18 lis 2018 20:01

Fot. Zagłębie Lubin S.A.
Autor Zagłębie Lubin S.A.

Udostępnij

Inne

Co należy zrobić, aby wziąć udział w naszej zabawie? Przyjdź na trzy ostatnie mecze „Miedziowych” na Stadionie Zagłębia w 2018 roku, zrób sobie zdjęcie z przygotowań do wyjścia na stadion lub z samego meczu i wyślij je na adres marketing@zaglebie.com z krótkim komentarzem, w którym napiszesz z kim i dlaczego masz ochotę spędzić czas. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń, nasze jury wybierze najciekawsze, a jego autor wybierze się na kolację ze swoim ulubionym piłkarzem KGHM Zagłębia Lubin w jednej z restauracji współpracujących z naszym klubem. 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 grudnia 2018 roku. Do dzieła!

Klauzula informacyjna

Szanując prywatność Państwa oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, Zagłębie Lubin poniżej przedstawia informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

1. Administratorem Państwa oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083600, NIP 692-20-63-609, o kapitale zakładowym 161.724.000 zł (w całości wpłaconym).

2. Zagłębie Lubin powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres mailowy: IOD@zaglebie.com. Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Zagłębie Lubin Państwa danych osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów sportowych w prasie i na stronach internetowych/ portalach społecznościowych oraz promocji i reklamy Zagłębie Lubin S.A. zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa i Państwa dziecka danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, (tzn. przetwarzanie na podstawie udzielonej zgody) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie, jak np. celem obrony roszczeń). 

5. Odbiorcami Państwa oraz Państwa dziecka danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Zagłębie Lubin usługi takie jak np. informatyczne, doradcze, itp.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat, w tym również mogą podlegać archiwizacji, w ramach dokumentacji działalności Zagłębie Lubin S.A.

7. Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia sprzeciwu (wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, bądź też przesłać pismo na adres siedziby Zagłębie Lubin.

8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą nie będą przekazywane do „państw trzecich” (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.