Kolejne inwestycje w Zagłębiu Lubin 4 sie

Kolejne inwestycje w Zagłębiu Lubin

W związku z przyjętą kilka miesięcy temu strategią Klubu na lata 2021–2025, a także planem dofinansowania działu fizjoterapii, Zagłębie Lubin rozpoczyna czteroetapowy, długofalowy projekt modernizacji bazy sprzętowej. W dalszej perspektywie pozwoli to zbudować fundamenty pod powstanie działu badawczo-naukowego w naszym Klubie.

4 sie 2021 09:30

Fot. Zagłębie Lubin S.A.
Autor Zagłębie Lubin S.A.

Udostępnij

Inne

Czteroletni plan rozwijania działu fizjoterapii.

Realizację projektu rozpoczęto już kilka tygodni temu i obecnie Klub realizuje jego pierwszy etap, jakim jest wyposażenie działu fizjoterapii w dodatkowe urządzenia, znajdujące zastosowanie w leczeniu urazów, a także mające wpływ na optymalizację procesów gojenia i regeneracji tkanek. Mowa tu choćby o nowatorskim urządzeniu Indiba Activ, mocno rekomendowanym w tej branży, które Zagłębie Lubin zakupiło w pierwszej kolejności. Obecnie dział fizjoterapii uzupełniły także nowe stoły, sprzęt do regeneracji oraz innowacyjne aparaty do krioterapii Game Ready. Nie można również zapomnieć o kolejnym ważnym zakupie. Na wyposażeniu Klubu i Akademii Piłkarskiej znalazły się nowe defibrylatory, które w ekstremalnych przypadkach mogą uratować komuś życie.

- Obecnie jesteśmy w trakcie kolejnego etapu, podczas którego planujemy zakup kolejnych, specjalistycznych aparatów do fizykoterapii oraz modernizacji siłowni w sprzęt znajdujący zastosowanie w treningu, profilaktyce urazów oraz rehabilitacji sportowej m.in. bieżni antygrawitacyjnejmówi Dariusz Puchalski, szef działu fizjoterapii w Zagłębiu Lubin S.A.

To tak naprawdę dopiero pierwsze kroki, których celem będzie kompleksowe wyposażenie wspomnianego działu oraz doprowadzenie do optymalizacji rehabilitacji pourazowej. Jednym z najważniejszych etapów wieloletniego projektu jest bowiem jego trzecia część, która skupia się na diagnostyce. Bardzo często niedocenianej, a jakże istotnej w profilaktyce urazów oraz w optymalizacji badań przed podpisaniem kontraktu przez zawodników.

- Etap ten jest bezpośrednim fundamentem przyszłego działu badawczo-naukowego, który poprzez dostępność kompleksowych badań, w dalszych latach, ma nam również pozwolić na uniezależnienie się od ośrodków zewnętrznych, mówi Artur Jankowski, Prezes Zarządu Zagłębia Lubin S.A.

Dlatego Klub w pierwszej kolejności zamierza zapobiegać urazom poprzez profilaktykę zdrowotną, a następnie, poprzez dokładną diagnostykę, wykrywać ryzyko wystąpienia urazu. Na podstawie tej wiedzy można wdrażać programy profilaktyczne oraz przeprowadzać optymalną rehabilitację czy regenerację.

- Niezwykle ważnym elementem dla zawodników powinna być właśnie odpowiednia regeneracja organizmu. Stąd też w naszym projekcie uwzględniliśmy czwarty etap, który zakłada modernizację i wymianę urządzeń do hydroterapii, dodaje Puchalski.

Wszystkie wymienione etapy są jedynie fundamentami pod powstanie wspomnianego już, całkowicie nowego działu badawczo-naukowego Zagłębia Lubin na wzór najlepszych europejskich Klubów. W perspektywie jego powstania, planowane jest również nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą, a także instytucjami badawczymi, które swoim działaniem wspomogą nasze funkcjonowanie. Dotychczas, na modernizację działu fizjoterapii przeznaczono po 100 tys. złotych, zarówno w przypadku Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębia, jak i pionu działającego bezpośrednio przy pierwszym zespole.

Zagłębie Lubin chce badać, leczyć i edukować.

O tym, jak ważna jest to inwestycja w kontekście rozwoju Klubu, mówi wspomniany przez nas wcześniej szef działu fizjoterapii, Dariusz Puchalski.

- Dział badawczo rozwojowy zapewni nie tylko kompleksowe badania, ale i umożliwi przeprowadzenie odpowiednich testów przedkontraktowych nowych zawodników. Umożliwi także prowadzenie projektów medycznych, wspieraniu innowacji czy prac badawczo – rozwojowych.

To jednak nie wszystko. Odpowiednio dobrany zespół będzie również odpowiedzialny za monitorowanie procesów treningu i rehabilitacji, tym samym dążąc do optymalizacji metodyki pracy oraz stworzenia specjalnej bazy danych. W późniejszym czasie pozwoli to bowiem na skrupulatną analizę informacji.

- Badania medyczne są bardzo istotnym elementem przed zakontraktowaniem zawodnika. Diagnostyka pod kątem ogólnego stanu zdrowia, kardiologicznym, ortopedycznym oraz badań obrazowych takich jak rezonans magnetyczny jest niezbędna w celu przedstawienia precyzyjnego raportu o stanie zdrowia zawodnika. Dlatego dzięki tym inwestycją będziemy mogli przeprowadzać na miejscu bardzo szczegółowe badania, które obejmą również ocenę funkcjonalną i biomechaniczną, podsumowuje Puchalski.

Jak widać, Zagłębie Lubin bardzo dynamicznie rozwija się na kolejnych płaszczyznach. Będzie to na pewno także duża wartość dodana dla Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie, której adepci na bieżąco będą mogli korzystać z i tak już nowoczesnej infrastruktury. Dlatego z niecierpliwością będziemy czekać na efekty tej pracy, a tymczasem o kolejnych etapach inwestycyjnych będziemy informowali Was na bieżąco.