Przetargi 19 paź

Przetargi

Zagłębie Lubin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania pn. "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Spółki Zagłębie Lubin S.A.”. Postępowanie jest prowadzone w formie przetargu nieograniczonego.

19 paź 2020 10:00

Fot. Tomasz Folta
Autor Zagłębie Lubin

Udostępnij

Klub

Zagłębie Lubin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania pn. "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Spółki Zagłębie Lubin S.A.”. Postępowanie jest prowadzone w formie przetargu nieograniczonego.


"Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Spółki Zagłębie Lubin S.A.”

Postępowanie jest prowadzone w formie przetargu nieograniczonego. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu zapraszamy do pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa 27.11.2020 r. godz. 12.00.

ZL - KOMPUTERY - SIWZv2.7z


Pytania i odpowiedzi

1.Dotyczy: SIWZ, Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 Komputer stacjonarny All-In-One 23,8”, ilość 4 sztuki

  • Pytanie: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga wyposażenia komputera w 7 portów USB. Czy Zamawiający wymaga wbudowanych 7 portów USB w obudowę komputera czy dopuszcza dostawę komputera nie posiadającego 7 portów USB oraz dodatkowego aktywnego hubu USB, tak , aby liczba wymaganych portów została osiągnięta?
  • Odpowiedź: Zamawiający wymaga wbudowanych ( fabrycznie ) 7 portów w obudowę komputera. Zamawiąjacy nie dopuszcza rozwiązania po przez dodatkowe urządzenia typu HUB USB.

2. Dotyczy: Załącznik Nr3: Umowa Dostawy, Rozdział V: warunki dostawy i odbioru pkt. 2

  • Pytanie: Zamawiający w w/w punkcie projektu Umowy Dostawy zapisał: Strony postanawiają, że zostanie dokonany jeden odbiór po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w całości tj. po zrealizowaniu dostawy. Czy Zamawiający dopuści zrealizowanie całości przedmiotu dostawy w częściach na podstawie częściowych protokołów oraz rozliczenie częściowymi fakturami (zgodnie z zakresem częściowej dostawy)?
  • Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji całości przedmiotu dostawy w częściach na podstawie częściowych protokołów oraz rozliczenie częściowymi fakturami (zgodnie z zakresem częściowej dostawy)