Komunikat Zagłębia Lubin S.A. 3 paź

Komunikat Zagłębia Lubin S.A.

W nawiązaniu do dzisiejszego artykułu autorstwa Antoniego Bugajskiego, który został opublikowany w „Przeglądzie Sportowym”, przedstawiamy komunikat Zagłębia Lubin S.A. w sprawie zapłaty prowizji powstałych przy transferze wychodzącym Jarosława Jacha z 23 stycznia 2018 roku do angielskiego zespołu Crystal Palace F.C.

3 paź 2018 07:49

Fot. Tomasz Folta
Autor Zagłębie Lubin S.A.

Udostępnij

Klub

"Zagłębie Lubin S.A. informuje, że w związku z prowadzonym w Spółce postępowaniem wyjaśniającym, decyzją Zarządu Spółki prowizja menadżerska za transfer wychodzący Jarosława Jacha do angielskiej drużyny Crystal Palace F.C. (23 stycznia 2018 roku) zostanie wypłacona jedynie częściowo pośrednikowi transakcyjnemu Pawłowi Staniszewskiemu, prowadzącemu agencję menadżerską pod nazwą Staniszewski Football Management, w terminie ustalonym przez poprzedni Zarząd Zagłębia Lubin S.A. Opinia ekspertów przeprowadzających postępowanie wyjaśniające, zapisy obowiązującej umowy oraz prawomocne wyroki sądów ogłaszane dotychczas w podobnych sprawach, potwierdzają że prowizja w oczekiwanej przez pośrednika kwocie jest rażąco wygórowana i sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego."