Zagłębie Lubin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym 11 wrz

Zagłębie Lubin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym

Zagłębie Lubin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na „Najem lokalu z przeznaczeniem na gastronomię oraz świadczenia usług gastronomicznych na rzecz Zagłębie Lubin S.A.” w budynku Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie (Bursa). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

11 wrz 2018 14:11

Fot. Tomasz Folta
Autor Tomasz Folta

Udostępnij

Klub

Zagłębie Lubin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na „Najem lokalu z przeznaczeniem na gastronomię oraz świadczenia usług gastronomicznych na rzecz Zagłębie Lubin S.A.” w budynku Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie (Bursa). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Uwaga: z uwagi na wystąpienie wątpliwości w zakresie Opisu kryteriów- pkt 3 ppkt 3.1. kryterium c) SIWZ i kierowane przez Oferentów zapytania, Organizator z dniem 18 września 2018 r. dokonuje poprawy w zakresie wzoru obliczeniowego dla kryterium c).

Zaktualizowana (18.09.2018) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna tutaj

Termin składania ofert upływa 28.09.2018 r. godz. 12.00.