PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRALNI 30 kwi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRALNI

Zagłębie Lubin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Dostawa wyposażenia pralni”.

30 kwi 2020 11:00

Udostępnij

Klub

Zagłębie Lubin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Dostawa wyposażenia pralni”. Postępowanie jest prowadzone w formie przetargu nieograniczonego. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu zapraszamy do pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy
  5. Załącznik nr 1 do umowy - zakres rzeczowy i specyfikacja

Pytania i odpowiedzi do przetargu.


Pytanie Oferenta:

„Czy zamawiający dopuszcza zgłoszenie do przetargu z maszynami innego producenta niż Primus lub Unimac o równowaznych parametrach?”

Odpowiedź:

„Zgodnie z zapisami pkt. II ust. 1 SIWZ

„Parametry techniczne i specyfikacja zamawianych urządzeń określone w załączniku nr 1 do projektu umowy mają charakter wymogów minimalnych, tzn. potencjalni Wykonawcy mogą zaoferować urządzenia o odmiennych (lepszych) parametrach i wyposażeniu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, w formie pytań i odpowiedzi (do momentu upływu terminu składania ofert), na zasadach określonych w SIWZ.”

Tak więc prosimy o przesłanie szczegółowych danych o oferowanych urządzeniach, zgodnie z w/w zapisem.”